Możliwość komentowania Jakie są najczęściej stosowane metody została wyłączona

Jakie są najczęściej stosowane metody spawanie aluminium
Aluminium jest jednym z najpopularniejszych dzisiaj materiałów konstrukcyjnych. Duży wpływ na to mają jego chemiczne i mechaniczne właściwości. W porównaniu ze stalą nie ulega ono korozji, przez co może być stosowane w miejscach o dużej wilgotności, bez konieczności kosztownego zabezpieczenia. Odporne jest także na działanie dużej ilości organicznych kwasów i związków azotowych, a dodatkowo ma znacznie mniejszą wagę niż stal. To wszystko powoduje, że korzysta z niego powszechnie przemysł elektroniczny, budowlany czy motoryzacyjny, lecz również chemiczny i wojskowy. To, co jest ogromnie ważne, to wielokrotnie go można recyklingować, bez praktycznie żadnej utraty właściwości i parametrów. Dużo elementów i konstrukcji wymaga jednak spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Metal ten ma niewysoką temperaturę topnienia, a poza tym na jego powierzchni wytwarzają się tlenki, mogące osłabić spoinę. Dlatego też konieczne stosowanie jest przy spawaniu osłony z gazu obojętnego, którym najczęściej będzie argon. Istotne jest też dobre przygotowanie powierzchni elementu, czyli oczyszczenie go dokładnie ze wszystkich zabrudzeń. Aktualnie popularne są dwie metody spawania, to znaczy TIG oraz MIG MAG. Metodę MIG stosuje się dla elementów, które mają przynajmniej jeden milimetr grubości, a w czasie tego procesu spoiwo podawane jest w formie drutu. Metoda TIG nadaje się do cieńszych przedmiotów, a stosuje się przy nim elektrody mające wysoką temperaturę topnienia, zapewniające odpowiednie parametry łuku elektrycznego.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.